Articles about
Aron Zinshtein's Painting

ARONS ZINSTEINS

Arons Zinsteins ir dzimis 1947.gada Niznijtagila. Kops bernibas toposais makslinieks ir nodarbojies ar zimesanu vieteja kulturas nama, tad iestajies slavenaja Niznijtagilas makslas skola. Neveloties apstaties pie sasniegta, Zinsteins parcelas uz Leningradu un iestajas Muhinas varda nosauktas Industrialas Makslas koledza. Pec koledzas beigsanas A.Zinsteins strada monumentalas un dekorativas makslas studija pie "Glavleningradstroja", kur noforme sabiedrisko eku un iestazu interjerus. Zinsteins jau taja laika rada skices, pec kuram velak tiks izveidoti daudzi no vina darbiem.

Arons Zinsteins ir pazistams ne tikai ka talantigs gleznotajs, bet ari ka grafikis, lidztekus simtiem graviru un litografiju, makslinieks ir ilustrejis ari daudzus drukatos izdevumus: Sekspira, Dostojevska un Bulata Okudzavas gramatas tika publicetas ar vina ilustracijam. Zinsteina guasas zimejumi, tapat ka gleznojumi, biezi atgadina bernu zimejumus, kurus makslinieks, starp citu, kolekcione, iemainot tos no jauniem genijiem. Tie gluzi organiski ieklaujas interjera pie vina studijas sienam.

A.Zinsteins strada spilgti izteikta ekspresiva maniere. Vina darbos vienmer ir sajutama kustiba, dzivesprieks, ironija. Ar savu priekpilno noskanu Arona Zinsteina ekspresionisms atskiras no vacu vai amerikanu ekepresionisma. Makslinieks faktiski gandriz nemaz neglezno briva daba vai modelim klatesot. Vins veic vairakus skicu uzmetumus, apkopo tos albumos un tikai pec tam darbnica parrada tos uz audekla vai papira. Zinsteins izvelas visdazadakus un pasus vienkarsakos sizetus, kadus vinam piedava pati dzive. Tie ir cilveki, kas steidzas pa pilsetas ielam vai brauc metro. 1980-tajos gados raditajos darbos ir sajutama aizrausanas ar pisetas un sporta svetkiem un pasakumiem: paradem, salutiem, futbolu. Makslinieks ieskice milzum daudz cilvekiem raksturigu pozu un kustibu, vienlaikus apcerot puli ka vienotu plastisku veselumu.

Arons Zinsteins vienmer ir turejies atstatus no visam iespejamajam «kreisajam» un «labejam» kustibam maksla. Vins ta ari nav ticis pienemts nedz padomju oficialas makslas parstavju, nedz ari makslinieku-nonkonformistu vide. Maksla vins visaugstak verte vienkarsibu, dabiskumu un brivibu. «Es esmu naivs makslinieks, es varu gleznot visu» - saka Zinsteins.