Articles about
Aron Zinshtein's Painting

Par Aronu Zinsteinu

Arons Zinsteins (Aron Zinshtein) ir dzimis 1947.gada Niznijtagila. Vins ir absolvejis Uralu lietiskas makslas koledzu (1968), un pec tam - Leningradas Muhinas varda nosauktas Industrialas Makslas koledzas Interjera un aprikojuma fakultati (1977). Tomer nodarbosanas ar lietisko makslu isti neatbilda vina talanta butibai, kas, galvenokart, tiecas pieversties tiesi glezniecibai. Radosas attistibas gados maksliniekam nacas parvaret daudzas grutibas, kas bija saistitas ar elementaru dzives telpas un pastavigas studijas trukumu, tacu vins izradija izcilu neatlaidibu un noturibu. Zinsteins daudz ir stradajis ka grafikis - ilustrators un molbertists, un pirmos panakumus vins guva tiesi saja joma. 1988.gada vins kluva par Krievijas Makslinieku savienibas locekli.

Pec sava temperamenta un pasaules uztveres ipatnibam, ka ari pec ta, kam vins dod prieksroku makslinieciski-estetiskaja zina, Arons Zinsteins ir tirs gleznotajs. Neatsakoties no pilniba grafiskas makslas, vins tomer tai nepievers parak lielu veribu. Vins vizuali uztver un atri fikse to, ko varetu nodevet par ekspresivu un izteiksmigu motiva sauceju. Butiba prieksmetiska pasaule vina gleznas, katru reizi tiek salikta no jauna, atbrivojoties no daudzam detalam, tacu tadejadi gustot uzvaru kopuma – vai ta butu figura, ainavas vai sadzives ainina. Apgleznojamo virsmu vins aptver, sakot no krasas pleka un, skersojot audeklu plasiem triepieniem, pretstata kontrastejosu krasu visrmas. Vina darbi parasti ir lieli, un tas pastiprina paaugstinata emocionala paceluma efektu, lai neteiktu - rada sajutu. Paplasinasanos.

Zinsteina stilam biezi ir raksturigs gandriz ironisks hiperbolims ar groteska iezimem. Asociacija ar Rietumeiropas ekspresionismu seit ir gluzi dabiska: saja zina Zinsteins ir uzskatams par XIX-XX gadsimtu mija iedibinato glezniecibas tradiciju mantinieku un turpinataju (kas, starp citu, nemaz netrauce vinam saglabat savu originalitati). Izstazu saraksts, kuras vins ir piedalijas ceturtdalgadsimta gaita aiznemtu parak daudz vietas. Pedejos gados, vina personalizstades ir notikusas Krievija, Francija, Sveice un Vacija. Zinsteina gleznas un grafikas darbi atrodas Krievu muzeja (Sanktpeterburga), Saltikova-Scedrina varda nosauktaja publiskas bibliotekasa (Sanktpeterburga), Sanktpeterburgas vestures muzeja, Fjodora Dostojevska literari-memorialala muzeja (Sanktpeterburga) kolekcijas, Niznijtagilas, Irbitas, Novosibirskas, Kijevas, Almati muzejos un galerijas, ka ari daudzas privatkolekcijas Krievija, Kazahstana, Francija, Anglija, Sveice, Vacija.

Sergejs Daniels